GAWRYSZEWSKI-Finanse-Logo-300
StartO Nas
BlogKontakt

Kredyt gotówkowy

Problem ze zdolnością

Kredyt gotówkowy to po prostu dodatkowe środki, na dowolny cel, wypłacane przez bank bezpośrednio na Nasze konto lub w formie gotówkowej, co do których bank nie wskazuje ich przeznaczenia.
Wśród powodów dla których klienci zgłaszają się właśnie do Nas o pomoc w uzyskaniu kredytu gotówkowego występują:
Trudność w jego uzyskaniu w banku samodzielnie
Chęć uzyskania korzystnych parametrów

Wśród najczęściej występujących trudności, z jakimi sobie radzimy przy uzyskaniu kredytu gotówkowego należy wymienić:

1

Brak zdolności kredytowej.

Problem został co szerzej omówiony przy produkcie „Kredyt bez zdolności”. Bardzo często klienci z taka trudnością w uzyskaniu kredytu, albo nie mogą uzyskać dodatkowego finansowania na własną rękę, albo potrzebują kwoty wyższej nić oferuje im ich Bank.

2

kredytowe i limity odnawialne

Rozwinięciem powyższego problemu jest posiadanie zobowiązań o charakterze odnawialnym, czyli kart kredytowych i limitów w kontach (debetów0. Szerzej problem został poruszony w zakładce „krtedyty bez zdolności kredytowej”. Mówiąc natomiast w skrócie problem polega na przeliczniku jaki banki stosują wyliczając m-czna rtatę od tego typu zobowiązań, a wynosi on najczęściej 5% przyznanego limitu (przyznanego, a nie faktycznie wykorzystanego) i najczęściej nie przestaje ona być odliczana od Naszej zdoności (ta wyliczona rata) nawet jeżeli dane zobowiązanie chcemy skonsolidować. Czyli de facto karty kredytowe i limity odnawialne w kontach obciążają Nasza zdolnośc niejako podwójnie.

3

Posiadanie zobowiązań pozabankowych

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce „Konsolidacja chwilówek”. Niestety posiadanie tego typu produktów jest bardzo częstym i istotnym powodem odmowy w uzyskaniu kolejnego kredytu. Często wystarczy już fakt posiadania nawet 1 zobowiązania o charakterze chwilówkowym, aby pozbawić się szans na uzyskanie „normalnego” kredytu w banku. Dzieje się tak z 2 podstawowych powodów – niektóre banki w ogóle nie akceptują klientów posiadających chwilówki. Drugi powód jest taki, że już posiadanie 1 chwilówki mocna zaburza Nasza zdolność kredytowa ponieważ, przy tego typu zobowiązaniach, z jednorazowym terminem spłaty w BIK wykazana rata tego zobowiązania to cała jego wartość, co w praktyce oznacza cofniecie się do punktu 1 - zdolność kredytowa.

4

Opóźnienia w spłacie

Rozbudowane informacje na temat tego problemu znajda Państwo w zakładce „Kredyt z opóźnieniami”. Niestety nienajlepsza historia kredytowa może Nam pokrzyżować plany i szanse na uzyskanie kredytu na długie lata. To jak bardzo Nasza przeszła historia spłat wpływa na możliwość dalszego w=finansowania zależy od szeregu czynników, nie tylko dotyczących bezpośrednio samych opóźnień. Niemniej jednak faktem jest, ze jeżeli już raz mieliśmy (mniejsze lub większe) problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań to bankowi trudno będzie Nam zaufać, że tym razem będzie inaczej.

5

Nieakceptowana forma zatrudnienia

Tutaj możemy rozgraniczyć to na 2 problemy – samo źródło dochodu, które nie jest akceptowane przez bank (np. umowa o dzieło, mianowanie, udziały w spółce) lub okres jego trwania. W każdym banku jest jakiś minimalny okres uzyskiwania danego źródła dochodu, zarówno wstecz jak i do przodu. Czyli np. najlepiej, żeby umowa o pracę trwała minimum od 3 lub 6 m-cy, a zawarta była na czas nieokreślony, albo minimum 6 m-cy do przodu. W przypadku umowy zlecenie absolutne minimum to zatrudnienie od 6 m-cy u obecnego Pracodawcy lub aż 12. Działalność to właściwie standardowo, poniżej 12 m-cy prowadzenia nie ma właściwie co myśleć o kredycie z banku. W najlepszej sytuacji w tej kwestii są emeryci, gdzie wystarczy pobrać min. 1 świadczenie. W przypadku umowy o pracę istniej na szczęście często możliwość przedłożenia tzw. Promesy dalszego zatrudnienia, chociaż nie jest ona honorowana przez każdy bank.

6

Brak zgody współmałżonka

Niestety sytuacje w życiu są różne i często współmałżonek nie może przystąpić z Nami do kredytu, a ni nawet wyrazić zgody, abyśmy takie zobowiązanie zaciągnęli. Czasami nie wie o Naszych problemach, albo nie chcemy, aby wiedział. Czasami nie zgadza się, nie zgodzi na zaciągnięcie zobowiązania. Bywa, że ze względów życiowych losowych nie ma fizycznej możliwości podpisania lub po prostu nie chcemy, aby dany kredyt obciążał obydwie osoby. Pomimo wielu przepisów odgórnych/ustawowych dotyczących wspólnoty majątkowej, odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka i faktu dziedziczenia banki w praktyce i tak bardzo często ustalają swoje limity kwot zobowiązań do których nie jest wymagana zgoda (lub przystąpienie) do kredytu współmałżonka. Czasem jest x ilość krotność Naszego dochodu, a czasem po prostu wyznaczony pułap kwotowy, np. 20 lub 50 tys. zł (przy czym może dotyczyć jednorazowego zobowiązania lub posiadanego łącznego salda zobowiązań w danym banku).
Przy uzyskiwaniu kredytów współpracujemy z klientami nie tylko jeżeli mają oni trudność w uzyskaniu kredytu samodzielnie, ale również jeżeli zależy im na korzystniejszym parametrach kredytu niż mogliby uzyskać samodzielnie
Pomimo wielu przeprowadzonych fuzji i połączeń banków w ostatnich kilku latach nadal mamy sporą możliwość wyboru najkorzystniejszej spośród ofert różnych banków i chociaż banki prześcigają się w reklamach podając coraz to niższe parametry swoich ofert to jak wszyscy wiemy w praktyce bywa już zupełnie inaczej i te super oferty z reklam banków najczęściej są z różnych powodów niedostępne po złożeniu wniosku. Jest to niestety najczęściej zwykły chwyt reklamowy mający na celu przyciągnąć klienta do konkretnego banku.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu:

Wysokość raty

 To najbardziej miarodajny wskaźnik pozwalający porównać oferty banków. Z reguły klientom zależy, żeby rata była jak najniższa przy danym okresie kredytowania, a jest ona najniższa po prostu wtedy kiedy kredyt jest najtańszy (najtańszy dla danego okresu kredytowania, tzn. rozbieżności mogą się pojawić, przy przedterminowej jego spłacie, jeżeli taka przewidujemy). Należy jednak pamiętać, aby podstawowe parametry wyjściowe takiego kredytu były takie same, czyli kwota jaką otrzymamy „do ręki”, czyli kwota tzw. netto kredytu (netto, czyli po potrąceniu wszelkich opłat i prowizji) oraz okres kredytowania.

Okres kredytowania

Ma ona najważniejszy wpływ na wysokość raty. Wiadomo, im dłuższy okres kredytowania, tym co do zasady niższa wysokość raty, za to niestety wyższe odsetki. Ponadto opłaty (zwłaszcza prowizja i ubezpieczenie) czasami również mogą być wyższe przy dłuższym okresie kredytowania i nie ma w tym zapewne nic dziwnego, skoro ubezpieczenie na życie płaci się wg. składek tzw. rocznych. Rozpatrując zatem okres kredytowania należy zadać sobie pytanie na czym Nam zależy, czy na jak najniższej racie ( i automatycznie wyższej możliwej kwocie do uzyskania), czy jak najtańszym kredycie kosztem nawet wyższej wysokości raty.

Wysokość prowizji i ubezpieczenia

Rozwijając powyższy punkt należy zaznaczyć, że w przypadku wysokości prowizji najczęściej zasada jest taka, że im niższe oprocentowanie nominalne, tym wyższa prowizji i odwrotnie, przy czy łączny ich koszt jest najczęściej w większości banków zbliżony. Inaczej ma się kwestia ubezpieczenia, które najczęściej jest kosztem zupełnie dodatkowym, a znacząco zwiększa sumę poniesionych kosztów. W niektórych bankach będzie ono obowiązkowe, a w niektórych jedynie dobrowolne. Jeżeli klientowi zależy na posiadaniu takiego ubezpieczenia to oczywiście sprawa jest prosta, ale proszę zwrócić uwagę, że stawka składki ubezpieczeniowej jaka oferują banki przy ubezpieczaniu kredytów jest często kilkukrotnie wyższa niż gdyby klient ubezpieczył się samodzielnie na życie u dowolnego ubezpieczyciela.

Oprocentowanie nominalne

Z uwagi na kilkukrotne obniżenie w ostatnim czasie maksymalnego oprocentowania i fakt, że jest ono najniższe w historii nie ma tutaj za dużych rozbieżności między bankami. Aktualnie maksymalne możliwe oprocentowanie nominalne wynosi 7,2% w skali roku. Ponieważ banki to jak wiadomo nie są instytucje charytatywne „straty” na spadku oprocentowania odbijają sobie wyższymi kosztami jego zaciągnięcia (czyli stawką prowizji i ubezpieczenia) dlatego przy tak niskim oprocentowaniu nominalnym bardziej zasadne jest w kwestii porównywania ofert poszczególnych banków patrzenie nie na wysokość oprocentowania, a na wysokość raty, która przy wyższym oprocentowaniu nominalnym może być niższa z uwagi na niższe koszty zaciągnięcia kredytu.

Czy mamy zamiar spłacić kredyt przed terminem

Perspektywa Wcześniejsza spłata kredytu to dosyć istotna kwestia. W takiej sytuacji będzie Nam zależało nie na jak najniższej racie tylko na jak najniższych kosztach kredytu, ale zakładając jego przedterminowa spłatę. Dlatego Paradoksalnie, w takiej sytuacji prawdopodobnie bardziej opłacalne będzie zaciągnięcie kredytu z niższym oprocentowaniem nominalnym, a wyższymi, nawet dużo kosztami jego zaciągnięcia, bo w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu banki maja teraz obowiązek zwrotu proporcjonalnej kwoty nie tylko ubezpieczenia, ale również prowizji. Tylko uwaga – kilka banków liczy zwrot prowizji nie wg. średniej arytmetycznej (uczciwie) tylko wg. własnych algorytmów, które są dla klienta mniej korzystne i finalnie klient otrzymuje jedynie ok. 15% należnego zwrotu!

Kwotę jaką otrzymamy „do ręki”

czyli po potrąceniu wszystkich opłat i prowizji. Należy rozróżnić 2 kwoty uzyskanego kredytu, tzw. netto i brutto. Brutto to Całkowita kwota kredytu jaką zaciągamy, czyli kwota kredytu „netto” (tyle ile my dostaniemy fizycznie z kredytu do dyspozycji) powiększona o wszelkie opłaty, w tym zwłaszcza prowizję i ubezpieczenie banku doliczane do kredytu w dniu jego zaciągnięcia. Proszę pamiętać, że oprocentowani, odsetki naliczane są od kwoty „brutto” kredytu. Osobną kwestią względem kwoty kredytu jest fakt, że w różnych bankach możemy liczyć na różną kwotę maksymalnego kredytu do uzyskania, na co ma wpływ po pierwsze nasza zdolność kredytowa, po drugie oferta banku, po trzecie (jak powyżej) koszty banku doliczane do kredytu.

Rodzaj kredytu

Co do zasady kredyty konsolidacyjne (także te łączące konsolidację z pewnym pułapem dodatkowej kwoty kredytu gotówkowego) są tańsze niż kredyty wyłącznie gotówkowe, na dowolny cel, a najtańsze są oczywiście kredyty zabezpieczone hipotecznie.

Koszty pozakredytowe

Często zaciągnięcie kredytu w danym banku wiąże się również z koniecznością otworzenia w tym banku rachunku bieżącego, a to również są wymierne comiesięczne koszty za jego prowadzenie plus ewentualnie koszty np. obsługi karty. Jeżeli dodatkowo dochodzi do tego np. obowiązek przelewania wynagrodzenia i tym samym aktywnego korzystania z tego konta to może się okazać być dodatkowym, sporym obciążeniem m-cznym.
Wybór najkorzystniejszego kredytu to jak widać nie jest taka prosta sprawa. Dużo zależy od Naszych preferencji, a jeszcze więcej od znajomości rynku i możliwości negocjacyjnych z bankiem. Klient udający się samodzielnie do placówki bankowej (lub przez zdalne kanały obsługi ma najczęściej mniejsze możliwości nacisku na bank względem obniżenia parametrów niż Pośrednik Kredytowy, który współpracuje z bankiem na co dzień i uszykuje nie pojedynczy kredyt raz na kilka lat, ale nawet kilka kredytów w ciągu jednego dnia. Dochodzi do tego sama znajomość ofert wszystkich banków i umiejętności analityczne dopasowania konkretnych ofert do preferencji klienta. Ponadto Doradca Kredytowy wiele formalności przeprowadzi za Nas, więc uzyskanie kredytu będzie dużo łatwiejsze i prostsze. Jeżeli do tego dochodzą jakiekolwiek trudności w jego pozyskaniu pomoc Biura Kredytowego staje się wręcz koniecznością.
Tę drogę, współpracy z Doradcą Kredytowym należy rozważyć i najlepiej rozpocząć na samym początku starania się o kredyt. Niestety po kilku próbach uzyskania kredytu samodzielnie Nasze szansa na jego otrzymanie spadają z uwagi na zapytania w BIK, jeszcze drastyczniej przez ten fakt (zapytań spadają możliwości negocjacyjne i pozyskania kredytu gotówkowego na preferencyjnych warunkach.
1.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Z GAWRYSZEWSKI FINANSE – BIURO KREDYTOWE
Poza skutecznością w działaniu, co potwierdzają Nasi klienci, proponujemy również konkurencyjne warunki współpracy. Przede wszystkim prowizja za Nasze usługi jest jedną z najniższych na rynku, a wynagrodzenie jest płatne dopiero po uzyskaniu kredytu, a nie za same starania. Jeżeli zastanawiają się Państwa nad wyborem usług Naszej Firmy spośród innych oferowanych na rynku naprawdę warto porównać warunki cenowe i koszt usług.
Szanując czas Naszych Klientów oferujemy możliwość złożenia wniosku przez Internet. Dzięki temu wniosek jest złożony szybciej w dogodnym dla Państwa czasie, a my mamy możliwość rozpatrzenia takiego wniosku nie tylko szybciej, ale możemy obsłużyć większą ilość klientów w krótszym czasie. Między innymi dzięki temu możemy zaproponować niższe wynagrodzenie za Nasze usługi. Mamy w swojej ofercie kredyty wielu banków dlatego możemy wytypować nie tylko instytucję która udzieli Państwu kredytu, ale też taką która zrobi to dla Państwa najtaniej. Zależy Nam, aby to Państwo byli zadowoleni.
Staramy się, aby kredyt był jak najtańszy, dlatego bardzo często koszt kredytu uwzględniający nawet Nasze wynagrodzenie i tak jest niższy niż gdyby klient uzyskał kredyt samodzielnie. Pośredniczymy w uzyskiwaniu kredytów tylko i wyłącznie bankowych. Nie udzielamy pożyczek z własnych środków i nie pośredniczymy w uzyskiwaniu pożyczek tzw. pozabankowych. Uzyskujemy tylko takie kredyty, które są dla klienta korzystne i zwłaszcza w przypadku kredytów konsolidacyjnych … opłacalne.
2.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O Kredyt gotówkowy?
Najlepszym sposobem na uzyskanie kredytu bez zdolności jest wypełnienie wniosku na naszej stronie internetowej
Wypełnij wniosek
Złożenie wniosku jest proste i bezpieczne.
Strona chroniona jest certyfikatem SSL gwarantującym bezpieczeństwo danych w sieci internetowej. We wniosku nie pytamy ani o PESEL ani o serię i nr dowodu osobistego. Na tym etapie nie jest to istotne i nie przetwarzamy niepotrzebnie danych wrażliwych. Nie ma zatem możliwości złożenia zapytania w BIK lub innych bazach bez Państwa wiedzy. Pytamy jedynie o imię i nazwisko jako formę grzecznościową.

Odpowiedzi na złożony wniosek można się spodziewać telefonicznie lub mailowo.
Wypełnienie wniosku kredytowego trwa zaledwie 5 minut.
Ze swojej strony wymagamy szczerości i rzetelności od klienta przy wypełnianiu wniosku i odpowiadaniu na pytania, abyśmy mogli właściwe ocenić szanse na uzyskanie kredytu i zaoszczędzić Klientowi czasu.

Jeżeli znaleźli się już Państwo na Naszej stronie Internetowej to uczyniliście już ten pierwszy krok w uzyskaniu pomocy w otrzymaniu kredytu bez zdolności kredytowej. Kolejnym jest złożenie wniosku kredytowego online.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Abyśmy mogli uzyskać bankowy Kredyt gotówkowy z całą pewnością i to dotyczy wszystkich oferowanych przez Nas produktów:
Klient musi mieć udokumentowany dochód. Przy czym środki uzyskiwane z alimentów, zasiłków, 500+ i podobnych świadczeń nie mogą stanowić samodzielnego źródła dochodu.
Jeżeli bieżące opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni, doszło do wypowiedzenia umowy kredytowej i/lub egzekucji komorniczej, to jest zbyt późno, abyśmy mogli pomóc.
W przypadku braku historii kredytowej w bankach, wymagany jest wpływ wynagrodzenia na konto bankowe
Są to warunki absolutnie wymagane i konieczne, abyśmy podjęli się uzyskania zarówno kredytu dla osób zadłużonych, czyli beZ zdolności kredytowej jak i innych z Naszej oferty.

Jak rozpocząć współpracę?

Proces współpracy z Gawryszewski Finanse przebiega następująco:
Nawiązanie kontaktu z Gawryszewski Finanse - Biuro Pośrednictwa Kredytowego
telefon
komp
Wypełnienie wniosku kredytowego
Wypełnij wniosek
Analiza potrzeb i możliwości Klienta w zależności od wybranego produktu
analiza
sss
Przygotowanie propozycji dla klienta - Dopasowanie oferty do indywidualnych preferencji i możliwości finansowych Klienta.
Zebranie wymaganej dokumentacji do uzyskania kredytu
ksiazka
inst
Przekazanie wniosku kredytowego do wybranej Instytucji Finansowej
Uzyskanie decyzji kredytowej
doc
pen
Podpisanie umowy dotyczącej wybranej usługi i wypłata środków finansowych
Pomoc w kontaktach w dalszych formalnościach, jeśli to konieczne.
dec

Spis Treści
Warunki
Cennik

WAŻNE: Nie oferujemy pożyczek/kredytów z terminem całkowitej spłaty poniżej 60 dni. Nie udzielamy pożyczek z własnych środków. Pośredniczymy w udzielaniu kredytów wyłącznie bankowych. Nie ma dodatkowych opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu. Minimalny okres spłaty wynosi 6 m-cy, a maksymalny okres to 144 miesiące. Maksymalna Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 15,57%*

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 15,57%. Kredyt 10 000 zł na okres 120 miesięcy, oprocentowanie 12,99%, prowizja bankowa 6,00%, bez ubezpieczenia, rata równa w wysokości 158,21 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 8 984,73 zł – Kalkulacja na dzień 04.04.2024 r. (data ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej).

Jesteśmy Biurem Kredytowym zarejestrowanym w Rejestrze Pośredników Kredytowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego – TO WAŻNE ! – bo oznacza, że Nasze usługi są wiarygodne i bezpieczne.
 
Kliknij i sprawdź na nasze dane bezpośrednio w wyszukiwarce KNF!
W celu zapewnienia moim klientom najwyższej jakości usług wykorzystuję na stronie pliki cookies. Korzystanie ze strony gawryszewskifinanse.pl bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Twojej przeglądarce internetowej. Nasza polityka prywatności.

Copyright © GAWRYSZEWSKI FINANSE

Facebook
Linkedin
You Tube
apartmentdatabasecalendar-fullpie-charthistorybugchevron-downarrow-upquestion-circlemenu-circlecheckmark-circlepointer-up